شیمی دهم

img
در زیر نکات مهم هر فصل از شیمی دهم را به تفکیک بیان میکنیم

این مباحث، بسیار سوال خیز بوده و بدیهی است مسلط شدن بر روی این موارد در موفقیت شما در آزمون بسیار حائز اهمیت است.

83
%
مطالب حفظی
52
%
معادله ها
38
%
مسئله ها
27
%
اصطلاحات

مطالب شیمی دهم به تفکیک فصول

فصل اول
فصل اول
1- جدول تناوبی عناصر فصل اول شيمي دهم 2- جرم اتمی میانگین ایزوتوپ ها 3- رابطه E=mc² 4- واکنش های هسته ای 5- آرایش الکترونی عناصر 6- مول و عدد آووگادرو 7- طیف نشری خطی 8- مدل کوانتومی اتم 9- پیوندهای یونی و کوالانسی 10- رابطه A=N+Z
فصل دوم
فصل دوم
1- لایه های هواکره 2- تقطیر هوای مایع 3- ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلز ها 4- آرایش الکترون نقطه ای 5- طبقه بندی اکسیدها 6- قانون پایستگی جرم 7- معادلات نوشتاری و نمادی 8- موازنه معادلات شیمیایی 9- اثر گلخانه ای 10- شیمی سبز 11- اوزون 12- رفتار گازها 13- قانون آووگادرو 14- تولید آمونیاک به روی کنار
فصل سوم
فصل سوم
1- یون های محلول در آب دریا 2- یون های تک اتمی 3- یون های چند اتمی 4- محلول و مقدار حل شونده ها 5- PPM 6- درصد جرمی محلول 7- کاربردهای NOCL 8- غلظت مولی (مولار) 9- رفتار مولکول ها در میدان الکترونیکی 10- پیوندهای هیدروژنی 11- نیروهای بین مولکولی 12- گشتاور دو قطبی 13- قاعده مهم حلالیت 14- انحلال یونی 15- انحلال مولکولی

با ما تماس بگیرید

لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت گفته می‌شود.

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

ارسال پیام موفق بود